اهواز مهربانی

#اهوازمهربانی کمپینی شهری در اهواز می باشد که توسط گروه مراکز زیبایی نورا و با هدف انجام مسئولیت اجتماعی ایجاد شده است. در این کمپین هربار یک کار خیر هدف گذاری شده و از همشهریان و کسب و کارهای اهوازی دعوت میشود تا در این کار خیز سهیم باشند. در حال حاضر این کمپین کار خود را با دعوت از همه افراد واجد شرایط برای اهدا خون آغاز نموده است.